Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
Emisní a reflexní mlhoviny a zbytky supernov
2022
IC443, NGC2175, S247 NGC2264 M1 Orion
IC443, NGC2175, S247 NGC2264 M1 Orion
M78 IC2177, NGC2359 B33, NGC2024, NGC2023, IC431, IC432 M45
M78
IC2177, NGC2359 B33, NGC2024, NGC2023... M45
2021
NGC7635, NGC7538, M52, Sh2-157 NGC6960, NGC6992, NGC6995 NGC7822 NGC7635
NGC7635, NGC7538,
M52, Sh2-157
NGC6960, NGC6992, NGC6995 NGC7822 NGC7635
Sadr NGC7830 IC1396 M8, M20
Region okolo Gamma Cygni Okolí NGC7380 IC1396, Sh2-129 M8, M20
NGC7000, IC5070, IC5068, Sh2-119 Gamma Cygni IC4592 - Blue Horsehead Rho Ophiuchi
NGC7000, IC5070,
IC5068, Sh2-119
Region okolo Gamma Cygni IC4592 - Blue Horsehead Rho Ophiuchi
2020
IC405, IC410 HST M42-HaRGB IC1396 M42
IC405, IC410, IC417 M42 - HaRGB IC1396 - bicolor M42
2019
IC1396 Ha NGC7000 a IC5070 NGC1499 IC1805, IC1848
IC1396 Ha NGC7000 a IC5070 NGC1499 IC1805, IC1848
NGC2237 Ha Barnards loop
NGC2237 Ha Barnard´s Loop
2018
IC410 IC1805 NGC2174
IC410
IC1805 NGC 2174, NGC2175
2017
NGC7380 NGC281 M17
NGC 7380 - H alfa NGC 281 NGC6823 M17
NGC6992 NGC2237 M42 IC1848
NGC6992 NGC2237 M42 IC1848
2016
IC1396 NGC6888 NGC7000 IC1318A
IC1396 NGC6888 NGC7000 IC1318a
SH2-115 SH2-101 M8 M16
SH2-115 SH2-101 M8 M16
IC5070
IC5070
Copyright © 2018-2020   Michal Bouček