Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
Řasová mlhovina NGC6960, NGC6992, NGC6995

NGC6960, NGC6992, NGC6995
Řasová mlhovina kamerou ZWO ASI071MC Pro
 Technické údaje o snímku
 Montáž:   HEQ-5 PRO
 Dalekohled:  Borg 101ED
 Reduktor / korektor:  F4 superreduktor
 Použité filtry:  IDAS LPS-P2
 Pointace:   TS hledáček 80/328 a QHY5
 Kamera:  ZWO ASI 071 MC Pro
 Délka expozic:   24x5min 
 Datum:  28.10.2021
 Místo:  Písek

Copyright © 2021   Michal Bouček