Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
NGC7380

NGC7380
NGC7380 a okolí  Lucčinou kamerou ZWO ASI071MC Pro
 Technické údaje o snímku
 Montáž:   HEQ-5 PRO
 Dalekohled:  Samyang 135/2 clona nastavena na 2,4
 Reduktor / korektor:  
 Použité filtry:  IDAS LPS-P2
 Pointace:   TS hledáček 60/240 a QHY5II-L
 Kamera:  ZWO ASI 071 MC Pro
 Délka expozic:   28x5min 
 Datum:  8.9.2021
 Místo:  Písek

Copyright © 2021   Michal Bouček