Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
NGC7635

NGC7635
NGC7635 přes Halfa filtr
 Technické údaje o snímku
 Montáž:   HEQ-5 PRO
 Dalekohled:  TS RC6"
 Reduktor / korektor:  AF 0,67x
 Použité filtry:  IDAS LPS-P2
 Pointace:   TS hledáček 60/240 a QHY5
 Kamera:  ZWO ASI 183 MM Pro
 Délka expozic:   21x5min 
 Datum:  9.10.2021
 Místo:  Písek

Copyright © 2021   Michal Bouček