200
Astrofoto Michal Bouček
Astrofoto Ostatní příroda Novinky O mně Počet druhů ptáků: 228
B  C  Č  D  H  CH  I  J  K  L  M  O  S  Š T  Ť  V  Z  Ž
B ˄ Nahoru / Up
Bažant obecný Bekasina otavní Bělořit šedý Berneška bělolící
Bažant obecný
(Phasianus colchicus)
Bekasina otavní
(Gallinago gallinago)
Bělořit šedý
(Oenanthe oenanthe)
Berneška bělolící
(Branta leucopsis)
Berneška malá Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Berneška velká Bramborníček černohlavý
Berneška malá
(Branta hutchinsii)
Berneška rudokrká
(Branta ruficollis)
Berneška velká
(Branta canadensis)
Bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý Brhlík lesní Břehouš černoocasý Břehule říční
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
Brhlík lesní
(Sitta europaea)
Břehouš černoocasý
(Limosa limosa)
Břehule říční
(Riparia riparia)
 
Budníček lesní  Budníček menší Budníček větší Bukač velký
Budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší
(Phylloscopus collybita) 
Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)
Bukač velký
(Botaurus stellaris)
Bukáček malý
Bukáček malý
(Ixobrychus minutus)
C ˄ Nahoru / Up
Cvrčilka říční Cvrčilka slavíková Cvrčilka zelená
Cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis)
 Cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená
(Locustella naevia)
Č ˄ Nahoru / Up
Čáp bílý Čáp černý Čečetka tmavá Čejka chocholatá
Čáp bílý
(Ciconia ciconia)
 Čáp černý
(Ciconia nigra)
 Čečetka tmavá
(Acanthis flammea cabaret)
Čejka chocholatá
(Vanellus vanellus)
Červenka obecná Čírka modrá Čírka obecná Čížek lesní
 Červenka obecná
(Erithacus rubecula) 
Čírka modrá
(Anas querquedula)
Čírka obecná
(Anas crecca)
Čížek lesní
(Carduelis spinus)
D ˄ Nahoru / Up
Datel černý Datlík tříprstý Dlask tlustozobý Drozd brávník
Datel černý
(Dryocopus martius)
Datlík tříprstý
(Picoides tridactylus)
Dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník
(Turdus viscivorus)
Drozd cvrčala Drozd kvíčala Drozd zpvný
Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)
Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)
Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)
 
H ˄ Nahoru / Up
Havran polní Hohol severní Hoholka lední Holub domácí
Havran polní
(Corvus frugilegus)
Hohol severní
(Bucephala clangula)
Hoholka lední
(Clangula hyemalis)
Holub domácí
(Columba livia f. domestica)
Holub doupňák Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní
Holub doupňák
(Columba oenas)
Holub hřivnáč
(Columba palumbus)
Hrdlička divoká
(Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto)
Husa běločelá Husa indická Husa krátkozobá Husa malá
Husa běločelá
(Anser albifrons)
Husa indická
(Anser indicus)
Husa krátkozobá
(Anser brachyrhynchos)
Husa malá
(Anser erythropus)
Husa sněžní Husa tundrová Husa velká Husice liščí
Husa sněžní
(Anser caerulescens)
Husa tundrová
(Anser fabalis rossicus)
Husa velká
(Anser anser)
Husice liščí
(Tadorna tadorna)
 
Husice nilská Husice rezavá Hvízdák eurasijský Hýl obecný
Husice nilská
(Alopochen aegyptiacus)
Husice rezavá
(Tadorna ferruginea)
Hvízdák eurasijský
(Anas penelope)
Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Hýl rudý
(Carpodacus erythrinus)
 CH ˄ Nahoru / Up
 
Chaluha pomořanská Chaluha příživná Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Chřástal vodní
Chaluha pomořanská
(Stercorarius pomarinus)
Chaluha příživná
(Stercorarius parasiticus)
Chřástal kropenatý
(Porzana porzana)
Chřástal vodní
(Rallus aquaticus) 
I ˄ Nahoru / Up
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
Ibis hnědý
(Plegadis falcinellus)
J ˄ Nahoru / Up
Jeřáb popelavý Jespák bojovný Jespák křivozobý Jespák malý
Jeřáb popelavý
(Grus grus)
Jespák bojovný
(Philomachus pugnax)
Jespák křivozobý
(Calidris ferruginea)
Jespák malý
(Calidris minuta)
  
Jespák obecný  Jespák písečný Jespák šedý Jestřáb lesní
Jespák obecný
(Calidris alpina)
Jespák písečný
(Calidris alba)
Jespák šedý
(Calidris temminckii)
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
Jiřička obecná
Jiřička obecná
(Delichon urbica)
 
K ˄ Nahoru / Up
Kachna divoká  Kachnička hřívnatá (Chenonetta jubata) Kachnička karolínská (Aix sponsa) Kachnička mandarínská
Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
Kachnička hřívnatá
(Chenonetta jubata)
Kachnička karolínská
(Aix sponsa)
Kachnička mandarínská
(Aix galericulata)
Kalous ušatý (Asio otus) Káně lesní Káně rousná Kavče žlutozobé
Kalous ušatý
(Asio otus)
Káně lesní
(Buteo buteo)
Káně rousná
(Buteo lagopus)
Kavče žlutozobé
(Pyrrhocorax graculus)
Kavka obecná Koliha malá Koliha velká Kolpík bílý
Kavka obecná
(Corvus monedula)
Koliha malá
(Numenius phaeopus)
Koliha velká
(Numenius arquata)
Kolpík bílý
(Platalea leucorodia)
Konipas bílý Konipas horský Konipas luční Konopka obecná
Konipas bílý
(Motacilla alba)
Konipas horský
(Motacilla cinerea)
Konipas luční
(Motacilla flava)
Konopka obecná
(Carduelis cannabina)
Kopřivka obecná Kormorán malý Kormorán velký Koroptev polní
Kopřivka obecná
(Anas strepera)
Kormorán malý
(Microcarbo pygmeus)
Kormorán velký
(Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní
(Perdix perdix)
Kos černý Krahujec obecný Králíček ohnivý Králíček obecný
Kos černý
(Turdus merula)
Krahujec obecný
(Accipiter nisus)
Králíček obecný
(Regulus regulus)
Králíček ohnivý
(Regulus ignicapillus)
Krkavec velký Krutihlav obecný Křivka obecná Kukačka obecná
Krkavec velký
(Corvus corax)
Krutihlav obecný
(Jynx torquilla)
Křivka obecná
(Loxia curvirostra)
Kukačka obecná
(Cuculus canorus)
Kulík bledý Kulík písečný Kulík říční Kulík zlatý
Kulík bledý
(Pluvialis squatarola)
Kulík písečný
(Charadrius hiaticula)
Kulík říční
(Charadrius dubius)
Kulík zlatý
(Pluvialis apricaria)
Kulíšek nejmenší Kvakoš noční
Kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum)
Kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax)
 
L ˄ Nahoru / Up
Labuť velká Ledňáček říční Lejsek bělokrký Lejsek černohlavý
Labuť velká
(Cygnus olor)
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)
Lejsek malý (Ficedula parva) Lejsek šedý Linduška horská Linduška lesní (Anthus trivialis)
Lejsek malý
(Ficedula parva)
Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
Linduška horská
(Anthus spinoletta)
Linduška lesní
(Anthus trivialis)
Linduška luční Luňák červený Luňák hnědý Lyska černá
Linduška luční
(Anthus pratensis)
Luňák červený
(Milvus milvus)
Luňák hnědý
(Milvus migrans)
Lyska černá
(Fulica atra)
Lyskonoh úzkozobý Lžičák pestrý
Lyskonoh úzkozobý
(Phalaropus lobatus)
Lžičák pestrý
(Anas clypeata)
M ˄ Nahoru / Up
Mlynařík dlouhoocasý Morčák bílý Morčák prostřední Morčák velký
Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Morčák bílý
(Mergus albellus)
Morčák prostřední
(Mergus serrator)
Morčák velký
(Mergus merganser)
Moták pilich Moták pochop Moudivláček lužní
Moták pilich
(Circus cyaneus)
Moták pochop
(Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní
(Remiz pendulinus)
O ˄ Nahoru / Up
Orel mořský Orel východní (Haliaeetus pelagicus) Orlovec říční Ořešník kropenatý
Orel mořský
(Haliaeetus albicilla)
Orel východní
(Haliaeetus pelagicus)
Orlovec říční
(Pandion haliaetus)
Ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes)
Ostralka štíhlá Ostříž lesní
Ostralka štíhlá
(Anas acuta)
Ostříž lesní
(Falco subbuteo)
P ˄ Nahoru / Up
Pěnice černohlavá Pěnice hnědokřídlá Pěnice pokřovní Pěnice slavíková
Pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis)
Pěnice pokřovní
(Sylvia curruca)
Pěnice slavíková
(Sylvia borin)
Pěnice vlašská Pěnkava jikavec Pěnkava obecná Pěvuška modrá
Pěnice vlašská
(Sylvia nisoria)
Pěnkava jikavec
(Fringilla montifringilla)
Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá
(Prunella modularis)
Pisík obecný Pisila čáponohá Polák chocholačka Polák kaholka
Pisík obecný
(Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá
(Himantopus himantopus)
Polák chocholačka
 (Aythya fuligula)
Polák kaholka
(Aythya marila)
Polák malý Polák velký Poštolka obecná Potápka černokrká
Polák malý
(Aythya nyroca)
Polák velký
(Aythya ferina)
Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)
Potápka černokrká
(Podiceps nigricollis)
Potápka malá Potápka roháč Potápka rudokrká Potápka žlutorohá
Potápka malá
(Tachybabtus ruficollis)
Potápka roháč
(Podiceps cristatus)
Potápka rudokrká
(Podiceps griseigena)
Potápka žlutorohá
(Podiceps auritus)
Potáplice malá (Gavia stellata) Potáplice severní
Potáplice malá
(Gavia stellata)
Potáplice severní
(Gavia arctica)
R ˄ Nahoru / Up
Racek bělohlavý Racek bouřní Racek černohlavý Racek chechtavý
Racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
Racek bouřní
(Larus canus)
Racek černohlavý
(Larus melanocephalus)
Racek chechtavý
(Larus ridibundus)
Racek malý Racek středomořský Racek stříbřitý (Larus argentatus) Racek žlutonohý
Racek malý
(Hydrocoloeus minutus)
Racek středomořský
(Larus michahellis)
Racek stříbřitý
(Larus argentatus)
Racek žlutonohý
(Larus fuscus)
Rákosník obecný Rákosník proužkovaný Rákosník velký Rákosník zpěvný
Rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný
(Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký
(Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris)
Rehek domácí Rehek zahradní Rorýs obecný Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný
(Apus apus)
Rybák bahenní
(Chlidonias hybrida)
Rybák černý Rybák obecný Rybák severní Rybák velkozobý
Rybák černý
(Chlidonias niger)
Rybák obecný
(Sterna hirundo)
Rybák severní
(Thalasseus sandvicensis)
Rybák velkozobý
(Sterna caspia)
S ˄ Nahoru / Up
Sedmihlásek hajní Skorec vodní (Cinclus cinclus) Skřivan lesní Skřivan polní
Sedmihlásek hajní
(Hippolais icterina)
Skorec vodní
(Cinclus cinclus)
Skřivan lesní
(Lullula arborea)
Skřivan polní
(Alauda arvensis)
Slavík modráček Slavík obecný Slípka zelenonohá Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Slavík modráček
(Luscinia svecica)
Slavík obecný
(Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
Slučka malá
(Lymnocryptes minimus)
Sojka obecná Sokol stěhovavý Stehlík obecný Straka obecná
Sojka obecná
(Garrulus glandarius)
Sokol stěhovavý
(Falco peregrinus)
Stehlík obecný
(Carduelis carduelis)
Straka obecná
(Pica pica)
Strakapoud malý Strakapoud prostřední Strakapoud velký Strnad luční
Strakapoud malý
(Dendrocopos minor)
Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
Strakapoud velký
(Dendrocopos major)
Strnad luční
(Emberiza calandra)
Strnad obecný Strnad rákosní Střízlík obecný Sýkora babka
Strnad obecný
(Emberiza citrinella)
Strnad rákosní
(Emberiza schoeniclus)
Střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes)
Sýkora babka
(Parus palustris)
Sýkora koňadra Sýkora lužní Sýkora modřinka Sýkora parukářka
Sýkora koňadra
(Parus major)
Sýkora lužní
(Parus montanus)
Sýkora modřinka
(Parus caeruleus)
Sýkora parukářka
(Parus cristatus)
Sýkora uhelníček Sýkořice vousatá
Sýkora uhelníček
(Parus ater)
Sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus)
Š ˄ Nahoru / Up
Šoupálek dlouhoprstý Šoupálek krátkoprstý Špaček obecný
Šoupálek dlouhoprstý
(Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý
(Certhia brachydactyla)
Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)
T ˄ Nahoru / Up
Tenkozobec opačný
Tenkozobec opačný
(Recurvirostra avosetta)
Ť ˄ Nahoru / Up
Ťuhýk obecný Ťuhýk šedý
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
Ťuhýk šedý
(Lanius excubitor)
V ˄ Nahoru / Up
Včelojed lesní Vlaštovka obecná Vlha pestrá Vodouš bahenní
Včelojed lesní
(Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
Vlha pestrá
(Merops apiaster)
Vodouš bahenní
(Tringa glareola)
Vodouš kropenatý Vodouš rudonohý Vodouš šedý Vodouš tmavý
Vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)
Vodouš rudonohý
(Tringa totanus)
Vodouš šedý
(Tringa nebularia)
Vodouš tmavý
(Tringa erythropus)
Volavka bílá Volavka popelavá Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Volavka stříbřitá
Volavka bílá
(Egretta alba)
Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
Volavka rusohlavá
(Bubulcus ibis)
Volavka stříbřitá
(Egretta garzetta)
Vrabec domácí Vrabec polní Vrána černá Vrána šedá
Vrabec domácí
(Passer domesticus)
Vrabec polní
(Passer montanus)
Vrána černá
(Corvus corone)
Vrána šedá
(Corvus cornix)
Výr velký (Bubo bubo)
Výr velký
(Bubo bubo)
Z ˄ Nahoru / Up
Zrzohlávka rudozobá Zvonek zelený Zvonohlík zahradní
Zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina)
 Zvonek zelený
(Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)
 
Ž ˄ Nahoru / Up
Žluna šedá Žluna zelená  Žluva hajní
Žluna šedá
(Picus canus)
Žluna zelená
(Picus viridis)
Žluva hajní
(Oriolus oriolus)
Copyright © 2021  Michal Bouček