Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
M97 - Soví mlhovina
M97 (NGC3787) byla objevena roku 16. února roku 1781 Pierrem Méchainem. Jedná se o jeden z nejslabších messierových objektů. Charles Messier se v popisu této mlhoviny zmiňuje o dvou dalších mlhavých objektech které v tu samou dobu pozoroval ale nepřidal do svého katalogu v roce 1781 (Connaissance des Temps pro rok 1784). Ve své kopii katalogu si ručně poznamenal jejich popis a pozice, takže dnes víme, že se jednalo o galaxie M108 a M109. Poprvé ji jako planetární mlhovinu klasifikoval admirál William H. Smyth roku 1844.
Hmotnost mlhoviny se odhaduje na 0,15 hmotností slunce a centrální hvězda má pravděpodobně 0,7 hmotností slunce. Její stáří se odhaduje na 6.000 let. Jak je časté u planetárních mlhovin, je M97 znatelně jasnější vizuálně (9,7 - 9,9 mag) než fotograficky (12.0 mag). Nejvíce záření je emitováno v jedné zelené spektrální čáře. Její vzdálenost není přesně známa,
nejpravděpodobnější hodnota se v současnosti udává asi 2,600 sv. let.
M97
Snímek M97 kamerou QHY8

 Technické údaje o snímku
 Montáž:   NEQ-6 Synscan
 Dalekohled:  Orion Optics newton 200/900
 Reduktor / korektor:  MPCC
 Použité filtry:  IDAS-LPS
 Pointace:   SW 100/500 a QHY5
 Kamera:  QHY8
 Délka expozic:   12x5min
 Datum:  6.5.2016
 Místo:  Mladá Vožice

Copyright © 2018   Michal Bouček