Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
NGC884, NGC889 - dvojitá hvězdokupa χ a h Persea

NGC884, NGC889
Snímek barevnou kamerou QHY8. Technické údaje o snímku
 Montáž:   Meade LXD75
 Dalekohled:  Meade ED80 APO
 Reduktor / korektor:  TS2
 Použité filtry:  CLS
 Pointace:   SW 100/500 a Meade DSI II PRO
 Kamera:  QHY8
 Délka expozic:   2x10min
 Datum:  14.10.2010
 Místo:  Mladá Vožice

Copyright © 2019   Michal Bouček