43200
Astrofoto Michal Bouček
Astrofoto Ostatní příroda Novinky O mně Počet druhů ptáků: 252 (ČR 236)
A  B  C  Č  D  H  CH  I  J  K  L  M  O  S  Š  T  Ť  Ú  V  Z  Ž
A ˄ Nahoru / Up
Alka malá (Alca torda) Alkoun úzkozobý (Uria aalge)
Alka malá
(Alca torda)
Alkoun úzkozobý
(Uria aalge)
B ˄ Nahoru / Up
Bažant obecný Bekasina otavní Bělořit šedý Berneška bělolící
Bažant obecný
(Phasianus colchicus)
Bekasina otavní
(Gallinago gallinago)
Bělořit šedý
(Oenanthe oenanthe)
Berneška bělolící
(Branta leucopsis)
Berneška malá Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Berneška tmavá (Branta bernicla) Berneška velká
Berneška malá
(Branta hutchinsii)
Berneška rudokrká
(Branta ruficollis)
Berneška tmavá
(Branta bernicla)
Berneška velká
(Branta canadensis)
Bramborníček černohlavý Bramborníček hnědý Brhlík lesní Břehouš černoocasý
Bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
Brhlík lesní
(Sitta europaea)
Břehouš černoocasý
(Limosa limosa)
 
Břehule říční  Budníček lesní Budníček menší Budníček větší
Břehule říční
(Riparia riparia)
Budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší
(Phylloscopus collybita) 
Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)
Bukač velký Bukáček malý Buřňák lední (Fulmarus glacialis)
Bukač velký
(Botaurus stellaris)
Bukáček malý
(Ixobrychus minutus)
Buřňák lední
(Fulmarus glacialis)

C ˄ Nahoru / Up
Cvrčilka říční Cvrčilka slavíková Cvrčilka zelená
Cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis)
 Cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená
(Locustella naevia)
Č ˄ Nahoru / Up
Čáp bílý Čáp černý Čečetka tmavá Čejka chocholatá
Čáp bílý
(Ciconia ciconia)
 Čáp černý
(Ciconia nigra)
 Čečetka tmavá
(Acanthis flammea cabaret)
Čejka chocholatá
(Vanellus vanellus)
Červenka obecná Čírka modrá Čírka obecná Čížek lesní
 Červenka obecná
(Erithacus rubecula) 
Čírka modrá
(Anas querquedula)
Čírka obecná
(Anas crecca)
Čížek lesní
(Carduelis spinus)
D ˄ Nahoru / Up
Datel černý Datlík tříprstý Dlask tlustozobý Drozd brávník
Datel černý
(Dryocopus martius)
Datlík tříprstý
(Picoides tridactylus)
Dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník
(Turdus viscivorus)
Drozd cvrčala Drozd kvíčala Drozd zpvný Dudek chocholatý (Upupa epops)
Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)
Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)
Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)
Dudek chocholatý
(Upupa epops)
 
H ˄ Nahoru / Up
Havran polní Hohol severní Hoholka lední Holub domácí
Havran polní
(Corvus frugilegus)
Hohol severní
(Bucephala clangula)
Hoholka lední
(Clangula hyemalis)
Holub domácí
(Columba livia f. domestica)
Holub doupňák Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní
Holub doupňák
(Columba oenas)
Holub hřivnáč
(Columba palumbus)
Hrdlička divoká
(Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto)
Husa běločelá Husa indická Husa krátkozobá Husa malá
Husa běločelá
(Anser albifrons)
Husa indická
(Anser indicus)
Husa krátkozobá
(Anser brachyrhynchos)
Husa malá
(Anser erythropus)
Husa sněžní Husa tundrová Husa velká Husice liščí
Husa sněžní
(Anser caerulescens)
Husa tundrová
(Anser fabalis rossicus)
Husa velká
(Anser anser)
Husice liščí
(Tadorna tadorna)
 
Husice nilská Husice rezavá Hvízdák eurasijský Hýl obecný
Husice nilská
(Alopochen aegyptiacus)
Husice rezavá
(Tadorna ferruginea)
Hvízdák eurasijský
(Anas penelope)
Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Hýl rudý
(Carpodacus erythrinus)
 CH ˄ Nahoru / Up
 
Chaluha pomořanská Chaluha příživná Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Chřástal polní (Crex crex)
Chaluha pomořanská
(Stercorarius pomarinus)
Chaluha příživná
(Stercorarius parasiticus)
Chřástal kropenatý
(Porzana porzana)
Chřástal polní
(Crex crex)
Chřástal vodní
Chřástal vodní
(Rallus aquaticus) 
I ˄ Nahoru / Up
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
Ibis hnědý
(Plegadis falcinellus)
J ˄ Nahoru / Up
Jeřáb popelavý Jespák bojovný Jespák křivozobý Jespák malý
Jeřáb popelavý
(Grus grus)
Jespák bojovný
(Philomachus pugnax)
Jespák křivozobý
(Calidris ferruginea)
Jespák malý
(Calidris minuta)
  
Jespák obecný  Jespák písečný Jespák rezavý (Calidris canutus) Jespák šedý
Jespák obecný
(Calidris alpina)
Jespák písečný
(Calidris alba)
Jespák rezavý
(Calidris canutus)
Jespák šedý
(Calidris temminckii)
Jestřáb lesní Jiřička obecná
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
Jiřička obecná
(Delichon urbica)
 
K ˄ Nahoru / Up
Kachna divoká  Kachnička hřívnatá (Chenonetta jubata) Kachnička karolínská (Aix sponsa) Kachnička mandarínská
Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
Kachnička hřívnatá
(Chenonetta jubata)
Kachnička karolínská
(Aix sponsa)
Kachnička mandarínská
(Aix galericulata)
Kajka mořská (Somateria mollissima) Kalous pustovka (Asio flammeus) Kalous ušatý (Asio otus) Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
Kajka mořská
(Somateria mollissima)
Kalous pustovka
(Asio flammeus)
Kalous ušatý
(Asio otus)
Kamenáček pestrý
(Arenaria interpres)
Káně lesní Káně rousná Kavče žlutozobé Kavka obecná
Káně lesní
(Buteo buteo)
Káně rousná
(Buteo lagopus)
Kavče žlutozobé
(Pyrrhocorax graculus)
Kavka obecná
(Corvus monedula)
Koliha malá Koliha velká Kolpík bílý Konipas bílý
Koliha malá
(Numenius phaeopus)
Koliha velká
(Numenius arquata)
Kolpík bílý
(Platalea leucorodia)
Konipas bílý
(Motacilla alba)
Konipas horský Konipas luční Konopka obecná Kopřivka obecná
Konipas horský
(Motacilla cinerea)
Konipas luční
(Motacilla flava)
Konopka obecná
(Carduelis cannabina)
Kopřivka obecná
(Anas strepera)
Kormorán malý Kormorán velký Koroptev polní Kos černý
Kormorán malý
(Microcarbo pygmeus)
Kormorán velký
(Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní
(Perdix perdix)
Kos černý
(Turdus merula)
Kos horský Krahujec obecný Králíček ohnivý Králíček obecný
Kos horský
(Turdus torquatus)
Krahujec obecný
(Accipiter nisus)
Králíček obecný
(Regulus regulus)
Králíček ohnivý
(Regulus ignicapillus)
Krkavec velký Krutihlav obecný Křivka obecná Kukačka obecná
Krkavec velký
(Corvus corax)
Krutihlav obecný
(Jynx torquilla)
Křivka obecná
(Loxia curvirostra)
Kukačka obecná
(Cuculus canorus)
Kulík bledý Kulík písečný Kulík říční Kulík zlatý
Kulík bledý
(Pluvialis squatarola)
Kulík písečný
(Charadrius hiaticula)
Kulík říční
(Charadrius dubius)
Kulík zlatý
(Pluvialis apricaria)
Kulíšek nejmenší Kvakoš noční
Kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum)
Kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax) 
L ˄ Nahoru / Up
Labuť velká Ledňáček říční Lejsek bělokrký Lejsek černohlavý
Labuť velká
(Cygnus olor)
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)
Lejsek malý (Ficedula parva) Lejsek šedý Linduška horská Linduška lesní (Anthus trivialis)
Lejsek malý
(Ficedula parva)
Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
Linduška horská
(Anthus spinoletta)
Linduška lesní
(Anthus trivialis)
Linduška luční Luňák červený Luňák hnědý Lyska černá
Linduška luční
(Anthus pratensis)
Luňák červený
(Milvus milvus)
Luňák hnědý
(Milvus migrans)
Lyska černá
(Fulica atra)
Lyskonoh úzkozobý Lžičák pestrý Lžičák tečkovaný
Lyskonoh úzkozobý
(Phalaropus lobatus)
Lžičák pestrý
(Anas clypeata)
Lžičák tečkovaný
(Spatula platalea)
M ˄ Nahoru / Up
Mlynařík dlouhoocasý Morčák bílý Morčák prostřední Morčák velký
Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Morčák bílý
(Mergus albellus)
Morčák prostřední
(Mergus serrator)
Morčák velký
(Mergus merganser)
Moták lužní (Circus pygargus) Moták pilich Moták pochop Moták stepní (Circus macrourus)
Moták lužní
(Circus pygargus)
Moták pilich
(Circus cyaneus)
Moták pochop
(Circus aeruginosus)
Moták stepní
(Circus macrourus)
Moudivláček lužní
Moudivláček lužní
(Remiz pendulinus)
O ˄ Nahoru / Up
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Orel mořský Orel východní (Haliaeetus pelagicus) Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
Orel křiklavý
(Clanga pomarina)
Orel mořský
(Haliaeetus albicilla)
Orel východní
(Haliaeetus pelagicus)
Orlík krátkoprstý
(Circaetus gallicus)
Orlovec říční Ořešník kropenatý Ostralka štíhlá Ostříž lesní
Orlovec říční
(Pandion haliaetus)
Ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes)
Ostralka štíhlá
(Anas acuta)
Ostříž lesní
(Falco subbuteo)
P ˄ Nahoru / Up
Pěnice bělohrdlá (Curruca melanocephala) Pěnice černohlavá Pěnice hnědokřídlá Pěnice pokřovní
Pěnice bělohrdlá
(Curruca melanocephala)
Pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis)
Pěnice pokřovní
(Sylvia curruca)
Pěnice slavíková Pěnice vlašská Pěnkava jikavec Pěnkava obecná
Pěnice slavíková
(Sylvia borin)
Pěnice vlašská
(Sylvia nisoria)
Pěnkava jikavec
(Fringilla montifringilla)
Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá Pisík obecný Pisila čáponohá Polák chocholačka
Pěvuška modrá
(Prunella modularis)
Pisík obecný
(Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá
(Himantopus himantopus)
Polák chocholačka
 (Aythya fuligula)
Polák kaholka Polák malý Polák velký Poštolka obecná
Polák kaholka
(Aythya marila)
Polák malý
(Aythya nyroca)
Polák velký
(Aythya ferina)
Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)
Potápka černokrká Potápka malá Potápka roháč Potápka rudokrká
Potápka černokrká
(Podiceps nigricollis)
Potápka malá
(Tachybabtus ruficollis)
Potápka roháč
(Podiceps cristatus)
Potápka rudokrká
(Podiceps griseigena)
Potápka žlutorohá Potáplice malá (Gavia stellata) Potáplice severní
Potápka žlutorohá
(Podiceps auritus)
Potáplice malá
(Gavia stellata)
Potáplice severní
(Gavia arctica)
R ˄ Nahoru / Up
Racek bělohlavý Racek bouřní Racek černohlavý Racek chechtavý
Racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
Racek bouřní
(Larus canus)
Racek černohlavý
(Larus melanocephalus)
Racek chechtavý
(Larus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Racek mořský (Larus marinus) Racek středomořský Racek stříbřitý (Larus argentatus)
Racek malý
(Hydrocoloeus minutus)
Racek mořský
(Larus marinus)
Racek středomořský
(Larus michahellis)
Racek stříbřitý
(Larus argentatus)
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Racek žlutonohý Rákosník obecný Rákosník proužkovaný
Racek tříprstý
(Rissa tridactyla)
Racek žlutonohý
(Larus fuscus)
Rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný
(Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký Rákosník zpěvný Rehek domácí Rehek zahradní
Rákosník velký
(Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris)
Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Rybák černý
Rorýs obecný
(Apus apus)
Rorýs šedohnědý
(Apus pallidus)
Rybák bahenní
(Chlidonias hybrida)
Rybák černý
(Chlidonias niger)
Rybák obecný Rybák severní Rybák velkozobý
Rybák obecný
(Sterna hirundo)
Rybák severní
(Thalasseus sandvicensis)
Rybák velkozobý
(Sterna caspia)
S ˄ Nahoru / Up
Sedmihlásek hajní Skorec vodní (Cinclus cinclus) Skřivan lesní Skřivan polní
Sedmihlásek hajní
(Hippolais icterina)
Skorec vodní
(Cinclus cinclus)
Skřivan lesní
(Lullula arborea)
Skřivan polní
(Alauda arvensis)
Slavík modráček Slavík obecný Slípka zelenonohá Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Slavík modráček
(Luscinia svecica)
Slavík obecný
(Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
Slučka malá
(Lymnocryptes minimus)
Sojka obecná Sokol stěhovavý Stehlík obecný Straka obecná
Sojka obecná
(Garrulus glandarius)
Sokol stěhovavý
(Falco peregrinus)
Stehlík obecný
(Carduelis carduelis)
Straka obecná
(Pica pica)
Strakapoud malý Strakapoud prostřední Strakapoud velký Strnad luční
Strakapoud malý
(Dendrocopos minor)
Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
Strakapoud velký
(Dendrocopos major)
Strnad luční
(Emberiza calandra)
Strnad obecný Strnad rákosní Střízlík obecný Sýkora babka
Strnad obecný
(Emberiza citrinella)
Strnad rákosní
(Emberiza schoeniclus)
Střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes)
Sýkora babka
(Parus palustris)
Sýkora koňadra Sýkora lužní Sýkora modřinka Sýkora parukářka
Sýkora koňadra
(Parus major)
Sýkora lužní
(Parus montanus)
Sýkora modřinka
(Parus caeruleus)
Sýkora parukářka
(Parus cristatus)
Sýkora uhelníček Sýkořice vousatá
Sýkora uhelníček
(Parus ater)
Sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus)
Š ˄ Nahoru / Up
Šoupálek dlouhoprstý Šoupálek krátkoprstý Špaček obecný
Šoupálek dlouhoprstý
(Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý
(Certhia brachydactyla)
Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)
T ˄ Nahoru / Up
Tenkozobec opačný Terej bílý (Morus bassanus) Turpan černý (Melanitta nigra)
Tenkozobec opačný
(Recurvirostra avosetta)
Terej bílý
(Morus bassanus)
Turpan černý
(Melanitta nigra)
Ť ˄ Nahoru / Up
Ťuhýk obecný Ťuhýk šedý
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
Ťuhýk šedý
(Lanius excubitor)
Ú ˄ Nahoru / Up
Ústřičník velký
Ústřičník velký
(Haematopus ostralegus)
V ˄ Nahoru / Up
Včelojed lesní Vlaštovka obecná Vlha pestrá Vodouš bahenní
Včelojed lesní
(Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
Vlha pestrá
(Merops apiaster)
Vodouš bahenní
(Tringa glareola)
Vodouš kropenatý Vodouš rudonohý Vodouš šedý Vodouš tmavý
Vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)
Vodouš rudonohý
(Tringa totanus)
Vodouš šedý
(Tringa nebularia)
Vodouš tmavý
(Tringa erythropus)
Volavka bílá Volavka popelavá Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Volavka stříbřitá
Volavka bílá
(Egretta alba)
Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
Volavka rusohlavá
(Bubulcus ibis)
Volavka stříbřitá
(Egretta garzetta)
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Vrabec domácí Vrabec polní Vrána černá
Volavka vlasatá
(Ardeola ralloides)
Vrabec domácí
(Passer domesticus)
Vrabec polní
(Passer montanus)
Vrána černá
(Corvus corone)
Vrána šedá Výr velký (Bubo bubo)
Vrána šedá
(Corvus cornix)
Výr velký
(Bubo bubo)
Z ˄ Nahoru / Up
Zrzohlávka rudozobá Zvonek zelený Zvonohlík zahradní
Zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina)
 Zvonek zelený
(Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)
 
Ž ˄ Nahoru / Up
Žluna šedá Žluna zelená  Žluva hajní
Žluna šedá
(Picus canus)
Žluna zelená
(Picus viridis)
Žluva hajní
(Oriolus oriolus)
Copyright © 2021-2023  Michal Bouček