200
Astrofoto Michal Bouček
Astrofoto Ostatní příroda Novinky O mně Počet druhů ptáků: 209
B  C  Č  D  H  CH  K  L  M  O  S  Š T  Ť  V  Z  Ž
B ˄ Nahoru / Up
Bažant obecný Bekasina otavní Bělořit šedý Berneška bělolící
Bažant obecný
(Phasianus colchicus)
Bekasina otavní
(Gallinago gallinago)
Bělořit šedý
(Oenanthe oenanthe)
Berneška bělolící
(Branta leucopsis)
Berneška malá Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Berneška velká Bramborníček černohlavý
Berneška malá
(Branta hutchinsii)
Berneška rudokrká
(Branta ruficollis)
Berneška velká
(Branta canadensis)
Bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý Brhlík lesní Břehouš černoocasý Břehule říční
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
Brhlík lesní
(Sitta europaea)
Břehouš černoocasý
(Limosa limosa)
Břehule říční
(Riparia riparia)
 
Budníček lesní  Budníček menší Budníček větší Bukač velký
Budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší
(Phylloscopus collybita) 
Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)
Bukač velký
(Botaurus stellaris)
Bukáček malý
Bukáček malý
(Ixobrychus minutus)
C ˄ Nahoru / Up
Cvrčilka říční Cvrčilka slavíková Cvrčilka zelená
Cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis)
 Cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená
(Locustella naevia)
Č ˄ Nahoru / Up
Čáp bílý Čáp černý Čečetka tmavá Čejka chocholatá
Čáp bílý
(Ciconia ciconia)
 Čáp černý
(Ciconia nigra)
 Čečetka tmavá
(Acanthis flammea cabaret)
Čejka chocholatá
(Vanellus vanellus)
Červenka obecná Čírka modrá Čírka obecná Čížek lesní
 Červenka obecná
(Erithacus rubecula) 
Čírka modrá
(Anas querquedula)
Čírka obecná
(Anas crecca)
Čížek lesní
(Carduelis spinus)
D ˄ Nahoru / Up
Datel černý Dlask tlustozobý Drozd brávník Drozd cvrčala
Datel černý
(Dryocopus martius)
Dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník
(Turdus viscivorus)
Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)
Drozd kvíčala Drozd zpvný
Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)
Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)
 
H ˄ Nahoru / Up
Havran polní Hohol severní Holub domácí Holub doupňák
Havran polní
(Corvus frugilegus)
Hohol severní
(Bucephala clangula)
Holub domácí
(Columba livia f. domestica)
Holub doupňák
(Columba oenas)
Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní Husa běločelá
Holub hřivnáč
(Columba palumbus)
Hrdlička divoká
(Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto)
Husa běločelá
(Anser albifrons)
Husa indická Husa krátkozobá Husa malá Husa polní
Husa indická
(Anser indicus)
Husa krátkozobá
(Anser brachyrhynchos)
Husa malá
(Anser erythropus)
Husa polní
(Anser fabalis fabalis)
Husa sněžní Husa tundrová Husa velká Husice liščí
Husa sněžní
(Anser caerulescens)
Husa tundrová
(Anser fabalis rossicus)
Husa velká
(Anser anser)
Husice liščí
(Tadorna tadorna)
 
Husice nilská Husice rezavá Hvízdák eurasijský Hýl obecný
Husice nilská
(Alopochen aegyptiacus)
Husice rezavá
(Tadorna ferruginea)
Hvízdák eurasijský
(Anas penelope)
Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)
 CH ˄ Nahoru / Up
 
Chaluha pomořanská Chřástal vodní
Chaluha pomořanská
(Stercorarius pomarinus)
Chřástal vodní
(Rallus aquaticus) 
J ˄ Nahoru / Up
Jeřáb popelavý Jespák bojovný Jespák křivozobý Jespák malý
Jeřáb popelavý
(Grus grus)
Jespák bojovný
(Philomachus pugnax)
Jespák křivozobý
(Calidris ferruginea)
Jespák malý
(Calidris minuta)
  
Jespák obecný  Jespák šedý Jestřáb lesní Jiřička obecná
Jespák obecný
(Calidris alpina)
Jespák šedý
(Calidris temminckii)
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
Jiřička obecná
(Delichon urbica)
 
K ˄ Nahoru / Up
Kachna divoká Kachnička mandarínská  Káně lesní Káně rousná
Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
Kachnička mandarínská
(Aix galericulata)
Káně lesní
(Buteo buteo)
Káně rousná
(Buteo lagopus)
Kavče žlutozobé Kavka obecná Koliha malá Koliha velká
Kavče žlutozobé
(Pyrrhocorax graculus)
Kavka obecná
(Corvus monedula)
Koliha malá
(Numenius phaeopus)
Koliha velká
(Numenius arquata)
Kolpík bílý Konipas bílý Konipas horský Konipas luční
Kolpík bílý
(Platalea leucorodia)
Konipas bílý
(Motacilla alba)
Konipas horský
(Motacilla cinerea)
Konipas luční
(Motacilla flava)
Konopka obecná Kopřivka obecná Kormorán malý Kormorán velký
Konopka obecná
(Carduelis cannabina)
Kopřivka obecná
(Anas strepera)
Kormorán malý
(Microcarbo pygmeus)
Kormorán velký
(Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní Kos černý Krahujec obecný Králíček ohnivý
Koroptev polní
(Perdix perdix)
Kos černý
(Turdus merula)
Krahujec obecný
(Accipiter nisus)
Králíček obecný
(Regulus regulus)
Králíček obecný Krkavec velký Krutihlav obecný Křivka obecná
Králíček ohnivý
(Regulus ignicapillus)
Krkavec velký
(Corvus corax)
Krutihlav obecný
(Jynx torquilla)
Křivka obecná
(Loxia curvirostra)
Kukačka obecná Kulík písečný Kulík říční Kulík zlatý
Kukačka obecná
(Cuculus canorus)
Kulík písečný
(Charadrius hiaticula)
Kulík říční
(Charadrius dubius)
Kulík zlatý
(Pluvialis apricaria)
Kvakoš noční
Kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax)

L ˄ Nahoru / Up
Labuť velká Ledňáček říční Lejsek bělokrký Lejsek černohlavý
Labuť velká
(Cygnus olor)
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)
Lejsek šedý Linduška horská Linduška luční Luňák červený
Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
Linduška horská
(Anthus spinoletta)
Linduška luční
(Anthus pratensis)
Luňák červený
(Milvus milvus)
Luňák hnědý Lyska černá Lyskonoh úzkozobý Lžičák pestrý
Luňák hnědý
(Milvus migrans)
Lyska černá
(Fulica atra)
Lyskonoh úzkozobý
(Phalaropus lobatus)
Lžičák pestrý
(Anas clypeata)
M ˄ Nahoru / Up
Mlynařík dlouhoocasý Morčák bílý Morčák prostřední Morčák velký
Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Morčák bílý
(Mergus albellus)
Morčák prostřední
(Mergus serrator)
Morčák velký
(Mergus merganser)
Moták pilich Moták pochop Moudivláček lužní
Moták pilich
(Circus cyaneus)
Moták pochop
(Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní
(Remiz pendulinus)
O ˄ Nahoru / Up
Orel mořský Ořešník kropenatý Orlovec říční Ostralka štíhlá
Orel mořský
(Haliaeetus albicilla)
Ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes)
Orlovec říční
(Pandion haliaetus)
Ostralka štíhlá
(Anas acuta)
Ostříž lesní
Ostříž lesní
(Falco subbuteo)
P ˄ Nahoru / Up
Pěnice černohlavá Pěnice hnědokřídlá Pěnice pokřovní Pěnice slavíková
Pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis)
Pěnice pokřovní
(Sylvia curruca)
Pěnice slavíková
(Sylvia borin)
Pěnkava jikavec Pěnkava obecná Pěvuška modrá Pisík obecný
Pěnkava jikavec
(Fringilla montifringilla)
Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá
(Prunella modularis)
Pisík obecný
(Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá Polák chocholačka Polák kaholka Polák malý
Pisila čáponohá
(Himantopus himantopus)
Polák chocholačka
 (Aythya fuligula)
Polák kaholka
(Aythya marila)
Polák malý
(Aythya nyroca)
Polák velký Poštolka obecná Potápka černokrká Potápka malá
Polák velký
(Aythya ferina)
Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)
Potápka černokrká
(Podiceps nigricollis)
Potápka malá
(Tachybabtus ruficollis)
Potápka roháč Potápka rudokrká Potápka žlutorohá Potáplice malá (Gavia stellata)
Potápka roháč
(Podiceps cristatus)
Potápka rudokrká
(Podiceps griseigena)
Potápka žlutorohá
(Podiceps auritus)
Potáplice malá
(Gavia stellata)
Potáplice severní
Potáplice severní
(Gavia arctica)
R ˄ Nahoru / Up
Racek bělohlavý Racek bouřní Racek černohlavý Racek chechtavý
Racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
Racek bouřní
(Larus canus)
Racek černohlavý
(Larus melanocephalus)
Racek chechtavý
(Larus ridibundus)
Racek malý Racek středomořský Racek žlutonohý Rákosník obecný
Racek malý
(Hydrocoloeus minutus)
Racek středomořský
(Larus michahellis)
Racek žlutonohý
(Larus fuscus)
Rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný Rákosník velký Rákosník zpěvný Rehek domácí
Rákosník proužkovaný
(Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký
(Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris)
Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní Rorýs obecný Rybák černý Rybák obecný
Rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný
(Apus apus)
Rybák černý
(Chlidonias niger)
Rybák obecný
(Sterna hirundo)
Rybák velkozobý
Rybák velkozobý
(Sterna caspia)
S ˄ Nahoru / Up
Sedmihlásek hajní Skorec vodní (Cinclus cinclus) Skřivan lesní Skřivan polní
Sedmihlásek hajní
(Hippolais icterina)
Skorec vodní
(Cinclus cinclus)
Skřivan lesní
(Lullula arborea)
Skřivan polní
(Alauda arvensis)
Slavík modráček Slavík obecný Slípka zelenonohá Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Slavík modráček
(Luscinia svecica)
Slavík obecný
(Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
Slučka malá
(Lymnocryptes minimus)
Sojka obecná Sokol stěhovavý Stehlík obecný Straka obecná
Sojka obecná
(Garrulus glandarius)
Sokol stěhovavý
(Falco peregrinus)
Stehlík obecný
(Carduelis carduelis)
Straka obecná
(Pica pica)
Strakapoud malý Strakapoud prostřední Strakapoud velký Strnad luční
Strakapoud malý
(Dendrocopos minor)
Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
Strakapoud velký
(Dendrocopos major)
Strnad luční
(Emberiza calandra)
Strnad obecný Strnad rákosní Střízlík obecný Sýkora babka
Strnad obecný
(Emberiza citrinella)
Strnad rákosní
(Emberiza schoeniclus)
Střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes)
Sýkora babka
(Parus palustris)
Sýkora koňadra Sýkora lužní Sýkora modřinka Sýkora parukářka
Sýkora koňadra
(Parus major)
Sýkora lužní
(Parus montanus)
Sýkora modřinka
(Parus caeruleus)
Sýkora parukářka
(Parus cristatus)
Sýkora uhelníček Sýkořice vousatá
Sýkora uhelníček
(Parus ater)
Sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus)
Š ˄ Nahoru / Up
Šoupálek dlouhoprstý Šoupálek krátkoprstý Špaček obecný
Šoupálek dlouhoprstý
(Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý
(Certhia brachydactyla)
Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)
T ˄ Nahoru / Up
Tenkozobec opačný
Tenkozobec opačný
(Recurvirostra avosetta)
Ť ˄ Nahoru / Up
Ťuhýk obecný Ťuhýk šedý
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
Ťuhýk šedý
(Lanius excubitor)
V ˄ Nahoru / Up
Včelojed lesní Vlaštovka obecná Vlha pestrá Vodouš bahenní
Včelojed lesní
(Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
Vlha pestrá
(Merops apiaster)
Vodouš bahenní
(Tringa glareola)
Vodouš kropenatý Vodouš rudonohý Vodouš šedý Vodouš tmavý
Vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)
Vodouš rudonohý
(Tringa totanus)
Vodouš šedý
(Tringa nebularia)
Vodouš tmavý
(Tringa erythropus)
Volavka bílá Volavka popelavá Volavka stříbřitá Vrabec domácí
Volavka bílá
(Egretta alba)
Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
Volavka stříbřitá
(Egretta garzetta)
Vrabec domácí
(Passer domesticus)
Vrabec polní Vrána černá Vrána šedá Výr velký (Bubo bubo)
Vrabec polní
(Passer montanus)
Vrána černá
(Corvus corone)
Vrána šedá
(Corvus cornix)
Výr velký
(Bubo bubo)
Z ˄ Nahoru / Up
Zrzohlávka rudozobá Zvonek zelený Zvonohlík zahradní
Zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina)
 Zvonek zelený
(Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)
 
Ž ˄ Nahoru / Up
Žluna šedá Žluna zelená  Žluva hajní
Žluna šedá
(Picus canus)
Žluna zelená
(Picus viridis)
Žluva hajní
(Oriolus oriolus)
Copyright © 2021  Michal Bouček